Friday, Feb. 23, 2024

siedem grzechów głównych

SALIGIA 7 grzechów głównych

Posted On: Grudzień 13, 2012

Superbia(pycha), Avaritia(chciwość), Luxuria(nieczystość), Invidia(zazdrość), Gula(obżarstwo) Ira(gniew), Acedia(apatia, obojętność) Obraz oparty na motywie sądu ostatecznego według kryterium 7 grzechów [...]